Parque do Pasatempo, Betanzos

"Nos sentamos a la sombra de las acacias, en un banco de piedra cubierto de hojas. Enfrente se abría la puerta del laberinto misterioso y verde. Sobre la clave del arco se alzaban dos quimeras manchadas de musgo, y un sendero umbrío, un solo sendero, ondulaba entre los mirtos como el camino de una vida solitaria, silenciosa e ignorada."
 Ramón Mª del Valle Inclán, Sonata de otoño (1902) 

Visitamos o Parque do Pasatempo en Betanzos, espazo lúdico construído grazas a ideas e doazóns do indiano (emigrante galego retornado de América) Juan García Naveira á vila de Betanzos. A súa construción comenzouse no ano 1893 e rematou no 1917.
Este parque pode describirse como un primitivo parque temático interactivo. No seu momento Luis Seoane chamouno "parque enciclopédico".
   

     

      
     
 
Fotos: Darredor / O Sherpa

Comentarios