Proxectos

INVENTARIO E CATALOGACIÓN DE RECURSOS

RIBEIRO DO AVIA (OURENSE)
Sociedade Desenvolvemento Comarcal Galicia / Conselleria do Medio Rural-Xunta de Galicia

INTERPRETACIÓN - DINAMIZACIÓN DO PATRIMONIO: DESEÑO DE ITINERARIO
  
"ALDEAS VITIVINÍCOLAS MEDIEVAIS DO RIBEIRO DO AVÍA" 
Sociedade Desenvolvemento Comarcal Galicia / Conselleria do Medio Rural-Xunta de Galicia Percorrido polas principais adegas, mostrando a longa tradición vitivinícola do Ribeiro e as riquezas paisaxísticas naturais e patrimoniais da comarca ao longo do Val do río Avia.
 
 


Asociación de Desenvolvemento Rural Ulla - Umia / Conselleria do Medio Rural-Xunta de Galicia
Visitamos os concellos de Caldas de Reis, Catoira, Cuntis, Moraña, Pontecesures, Portas e Valga

  
CONCELLO DE VALGA: DESEÑO DE ITINERARIO
Concello de Valga

 PAISAXE SONORA DA COSTA DE FERROL: DESEÑO DE ITINERARIO


RUTA ECOXEOGRÁFICA DA COSTA DE FERROL: DESEÑO DE ITINERARIO


EXPOSICIÓN: "COMPOSTELA CAPITAL DE COMPRAS"
Concello de Santiago de Compostela
            GUIAS TEMÁTICAS 

TERRITORIO DOS VALES DO ULLA E UMIA
Asociación Desenvolvemento Rural Ulla - Umia / Conselleria do Medio Rural-Xunta de Galicia
Percorridos temáticos mostrando os principais atractivos, incluíndo paisaxe, patrimonio, festas e tradicións, así como a oferta hostaleira e de restauración. 


GUÍA TURISTICA DO CONCELLO DE VALGA
Concello de Valga

Se propoñen varios percorridos, incluíndo mapas de recursos e de servizos de interese. Edicións, en galego - castelán e inglés - francés.


GUIA TUISTICA DO VAL DO LIMIA UN RIO, 2 PAISES  
Limaia Produccións S.L.

 
GUIA DAS TERRAS DE COMPOSTELA: AMES, BRION, SANTIAGO, TEO
TERRAS DE COMPOSTELA: AMES, BRION, SANTIAGO, TEO
Editorial Galaxia  / Asociación Sar-Ulla 


GUIA TURISTICA:"RIBADEO PORTICO DE GALICIA"
Plan de Dinamización Turística do concello de Ribadeo

GUIA DO CAMIÑO INGLES NA CORUÑA
Concello de A Coruña


PANELIZACIÓN DE RECURSOS

TERRITORIO DOS VALES DO ULLA E UMIA
Asociación Desenvolvemento Rural Ulla - Umia  / Conselleria do Medio Rural-Xunta de Galicia
 

        

VIDEO PROMOCIONAL 

TERRITORIO DOS VALES ULLA E UMIA
Asociación de Desenvolvemento Rural Ulla - Umia

 
DIAPORAMA PROMOCIONAL

TERRITORIO DOS VALES ULLA E UMIA
Asociación de Desenvolvemento Rural Ulla - Umia

Asociación de Desenvolvemento Rural Ulla - Umia 
Contén información hipsométrica con curvas de nivel cada 100m, límites administrativos, vías de comunicación e núcleos, relación de rutas sinalizadas, recursos turísticos de interese clasificados por categorías con código numérico para a súa identificación. MAPA TURÍSTICO DO RIBEIRO DO AVIA
Sociedade Desenvolvemento Comarcal Galicia / Consellería  Medio Rural - Xunta de Galicia
O río Avia, pouco antes de confluír coas augas do Miño, se desenvolve nun val alongado en dirección norte-sur no que as especiais condicións edáficas e climáticas configuran as fértiles terras. Á paisaxe do viño se une a espectacularidade das formacións graníticas que alcanzan na Pena Corneira o seu máximo expoñente.


MAPA INDUSTRIAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Estudios Expertas S.L. / Concello Santiago de Compostela 
Mapa industrial de Santiago de Compostela (A Coruña), analizando as empresas segundo varios criterios para determinar os problemas e as perspectivas de futuro. Así mesmo, se inclúe un completo catálogo e cartografía de localización e facturación dos establecementos empresariais e actividades industriais e de comunicación no sector occidental do Polígono Industrial do Tambre. Localízanse os establecementos, indicando coa variación cromática o grupo e tipo de actividade, e co tamaño o volume de facturación.
O concello de Valga sitúase na beira esquerda do esteiro do río Ulla. A súa poboación está repartida en cinco parroquias: Santa Cristina de Campaña, Santa Comba de Cordeiro, San Miguel de Valga, San Salvador de Setecoros e Santa María de Xanza.
As elevacións montañosas do leste e sur do concello contrastan coa ampla chaira que se estende pola ribeira do Ulla e polos cursos baixos dos seus afluentes Louro e Valga.


 DISTRIBUCCIÓN DE EMPRESAS DE FONTANERIA GALICIA


MAPA DE DISTRIBUCCIÓN DE QUERCUS SUBER EN GALICIA
 

PLANO URBANO DA CIDADE DE A CORUÑA
Concello de A Coruña 


PLANO DO CAMIÑO INGLES NA CORUÑA
Concello de A Coruña MAPA TOPONIMICO DE CANTEIROS; NARON

PLANS ESTRAXICOS DE TURISMO
 
 PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO TURISTICO FERROL
 Mancomunidade de Municipios da Ría de Ferrol 

ESTUDO DE RECURSOS E OUTRAS BASES DO TURISMO NOS CONCELLOS DA MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DE FERROL
 Mancomunidade de Municipios da Ría de Ferrol 


GUIA DO PLAN DE DINAMIZACION TURISTICA DO CONCELLO DE RIBADEO
Concello de Ribadeo 
 
ESTUDOS DA PAISAXE

DESENVOLVEMENTO PARQUE MORFOLÓXICO CONCELLO DE CAMARIÑAS
  Concello de Camariñas  
   
Foxo do lobo de Camariñas                 Foto: Darredor

DINAMICA E SUSTENTABILIDADE DA COSTA DE RIBADEO
 Fundación Arao - Universidade da Coruña - Universidade de Santiago - Concello de Ribadeo

Proxecto que aborda a análise do ámbito territorial costeiro do concello de Ribadeo (Lugo), dende un punto de vista multidisciplinar: xeomorfoloxía, síntese botánica e catálogo de recursos e especies, fauna da franxa costeira rochosa, elementos arqueolóxicos de interese e a evolución histórica da paisaxe agraria litoral.
ESPAZOS DE INTERESE XEOMORFOLOXICO
GIXA - Universidade de Santiago - Consellería Medio Ambente
Traballo que recolle un completo inventario e clasificación de ambientes e espazos dende o punto de vista xeomorfolóxico en Galicia, establecendo tamén criterios básicos de protección e aproveitamento social.
  
PLAN DE ORDENACIÓN LITORAL DE GALICIA (P.O.L.)
DELIMITACIÓN, CARACTERIZACIÓN E DESCRICIÓN DE UNIDADES DE PAISAXE

Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe-Xunta de Galicia 
Documento de referencia, que establece os criterios, principios e normas para a ordenación urbanística da zona litoral de Galicia.


GUIA DE BOAS PRACTICAS DE INTERVENCION EN SISTEMAS PRAIA-DUNA
 Consellería Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (Xunta de Galicia)
Guía de boas prácticas de intervención en sistemas praia - duna, realizada no ámbito do Plan de Ordenación do Litoral de Galicia. Recolle unha exhaustiva clasificación e distribución dos areais galegos, establece os parámetros para a valoración e diagnose e define os xeitos de intervención nos mesmos propondo ademais unha síntese de consellos prácticos. 


 


 RECOÑECEMENTO TERRITORIAL. CAMIÑO DE SANTIAGO(1): CAMIÑO FRANCES
Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe-Xunta de Galicia

RECOÑECEMENTO TERRITORIAL.CAMIÑO DE SANTIAGO(2): FISTERRA - MUXIA
Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe - Xunta de Galicia 


INFORMES TÉCNICOS DE ESTUDO DO MEDIO RURAL
 
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE PIÑOR ( PXOM )
 ANÁLISE DO MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL E FICHAS DE NÚCLEO
OAU Oficina de arquitectura, urbanismo y planificación / Concello de Piñor 
LAS RIAS DE GALICIA
Editorial Mediterráneo-Agedime, S.L. e Editorial La Capital
Foto: Darredor

GRAN ENCICLOPEDIA GALLEGA; APENDICE 2000. TOMOS XXXIII-XXXVI  
Elaboración de voces do Novo plan de Comarcalización

ANALISTAS GIS: Bases de datos espaciais, web map development
(c) Territorio, cultura, paisaxe: Traballos e Proxectos, Darredor. Deseño cultural.

No hay comentarios: