Proxectos / Proyectos

1-INVENTARIO E CATALOGACIÓN DE RECURSOS DO RIBEIRO DO AVIA (OURENSE) 
 Sociedade Desenvolvemento Comarcal Galicia / Conselleria do Medio Rural-Xunta de Galicia  
2-DESEÑO ITINERARIO: "ALDEAS VITIVINÍCOLAS MEDIEVAIS RIBEIRO DO AVÍA" 
 Sociedade Desenvolvemento Comarcal Galicia / Conselleria do Medio Rural-Xunta de Galicia  
Percorrido polas principais riquezas paisaxísticas naturais e patrimoniais ao longo do Val do río Avia, O Ribeiro,Ourense.
3- DESEÑO DE ITINERARIO: "TERRITORIO DOS VALES DO ULLA E UMIA": 
 Asociación desenvolvemento rural Ulla-Umia / Conselleria do Medio Rural-Xunta de Galicia  
Concellos de Caldas de Reis, Catoira, Cuntis, Moraña, Pontecesures, Portas, Valga
             
concello de Valga 
 5- DESEÑO DE ITINERARIO: PAISAXE SONORA DA COSTA DE FERROL
6-DESEÑO DE ITINERARIO: RUTA ECOXEOGRÁFICA DA COSTA DE FERROL
7- EXPOSICIÓN: "COMPOSTELA CAPITAL DE COMPRAS 
Concello de Santiago de Compostela 
             
8- GUIAS TEMÁTICAS: TERRITORIO DOS VALES DO ULLA E UMIA
Asociación desenvolvemento rural Ulla-Umia / Conselleria do Medio Rural-Xunta de Galicia  
 9- GUÍA TURISTICA DO CONCELLO DE VALGA
Concello de Valga
Varios percorridos, mapas de recursos /servizos interese. Edicións, en galego-castelán e inglés - francés

 10- GUIA TUISTICA DO VAL DO LIMIA UN RIO, 2 PAISES
Limaia Producciós, S.L.
 
11-TERRAS DE COMPOSTELA: AMES, BRION, SANTIAGO, TEO
Editorial Galaxia / Asociación de desenvolvemento rural Sar-Ulla
12- GUIA TURISTICA:"RIBADEO PORTICO DE GALICIA"
Plan de dinamización turística do concello de Ribadeo
13- GUIA DO CAMIÑO INGLES NA CORUÑA
Concello de A Coruña

14- PANELIZACIÓN DE RECURSOS DO TERRITORIO DOS VALES DO ULLA E UMIA
Asociación desenvolvemento rural Ulla-Umia / Conselleria do Medio Rural-Xunta de Galicia  
 
    

15- VIDEO PROMOCIONAL TERRITORIO DOS VALES ULLA E UMIA
Asociación desenvolvemento rural Ulla-Umia / Conselleria do Medio Rural-Xunta de Galicia 

 
16- DIAPORAMA PROMOCIONAL TERRITORIO DOS VALES ULLA E UMIA
Asociación desenvolvemento rural Ulla-Umia / Conselleria do Medio Rural-Xunta de Galicia  

 
Asociación desenvolvemento rural Ulla-Umia / Conselleria do Medio Rural-Xunta de Galicia  Hipsométrica con curvas de nivel cada 100m, límites administrativos, vías de comunicación e núcleos, relación de rutas sinalizadas, recursos turísticos de interese clasificados por categorías con código numérico para a súa identificación. 
18- MAPA TURÍSTICO DO RIBEIRO DO AVIA
 Sociedade Desenvolvemento Comarcal Galicia / Conselleria do Medio Rural-Xunta de Galicia  
O río Avia, pouco antes de confluír coas augas do Miño, se desenvolve nun val alongado en dirección norte-sur no que as especiais condicións edáficas e climáticas configuran as fértiles terras. Á paisaxe do viño se une a espectacularidade das formacións graníticas que alcanzan na Pena Corneira o seu máximo expoñente.
19- MAPA INDUSTRIAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
 Estudios Expertas S.L. / Concello Santiago de Compostela 
Mapa industrial de Santiago de Compostela (A Coruña), analizando as empresas segundo varios criterios para determinar os problemas e as perspectivas de futuro. Así mesmo, se inclúe un completo catálogo e cartografía de localización e facturación dos establecementos empresariais e actividades industriais e de comunicación no sector occidental do Polígono Industrial do Tambre. Localízanse os establecementos, indicando coa variación cromática o grupo e tipo de actividade, e co tamaño o volume de facturación.
 http://www.cersiaempresa.org/mediateca/doc/estudo_do_sector_industrial_de_compostela.pdf 
20- MAPA TURÍSTICO DO CONCELLO DE VALGA
Concello de Valga  
 O concello de Valga sitúase na beira esquerda do esteiro do río Ulla. A súa poboación está repartida en cinco parroquias: Santa Cristina de Campaña, Santa Comba de Cordeiro, San Miguel de Valga, San Salvador de Setecoros e Santa María de Xanza. As elevacións montañosas do leste e sur do concello contrastan coa ampla chaira que se estende pola ribeira do Ulla e polos cursos baixos dos seus afluentes Louro e Valga.
21- DISTRIBUCCIÓN DE EMPRESAS DE FONTANERIA GALICIA
22- MAPA DE DISTRIBUCCIÓN DE QUERCUS SUBER EN GALICIA
23- PLANO URBANO DA CIDADE DE A CORUÑA
Concello de A Coruña 

24- PLANO DO CAMIÑO INGLES NA CORUÑA
Concello de A Coruña 

25- MAPA TOPONIMICO DE CANTEIROS; NARON
26-  PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO TURISTICO FERROL
 Mancomunidade de Municipios da Ría de Ferrol
27- ESTUDO DE RECURSOS E OUTRAS BASES DO TURISMO:CONCELLOS DA MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DE DA RIA DE FERROL
Mancomunidade de municipios da Ría de Ferrol
28- GUIA DO PLAN DE DINAMIZACION TURISTICA DO CONCELLO DE RIBADEO
Concello de Ribadeo 
29- DESENVOLVEMENTO PARQUE MORFOLÓXICO CONCELLO DE CAMARIÑAS
Concello de Camariñas
Foxo do lobo de Camariñas                
30- DINAMICA E SUSTENTABILIDADE DA COSTA DE RIBADEO
Fundació Arao, Universidade da Coruña, Universidade de Santiago, Concello de Ribadeo
Análise do ámbito territorial costeiro do concello de Ribadeo (Lugo), dende un punto de vista multidisciplinar: xeomorfoloxía, síntese botánica e catálogo de recursos e especies, fauna da franxa costeira rochosa, elementos arqueolóxicos de interese e a evolución histórica da paisaxe agraria litoral.
1- ESPAZOS DE INTERESE XEOMORFOLOXICO  
GIXA - Universidade de Santiago - Consellería Medio Ambiente
Innventario-clasificación de ambientes e espazos dende o punto de vista xeomorfolóxico en Galicia, establecendo tamén criterios básicos de protección e aproveitamento social.
32- PLAN DE ORDENACIÓN LITORAL DE GALICIA (P.O.L.): DELIMITACIÓN, CARACTERIZACIÓN E DESCRICIÓN DE UNIDADES DE PAISAXE 
Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe, Xunta de Galicia
Documento de referencia, que establece criterios, principios e normas para a ordenación urbanística da zona litoral de Galicia.
33- GUIA DE BOAS PRACTICAS DE INTERVENCION EN SISTEMAS PRAIA-DUNA
  Consellería Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (Xunta de Galicia)
  Guía de boas prácticas de intervención en sistemas praia - duna, realizada no ámbito do Plan de Ordenación do Litoral de Galicia. Recolle unha exhaustiva clasificación e distribución dos areais galegos, establece os parámetros para a valoración e diagnose e define os xeitos de intervención nos mesmos propondo ademais unha síntese de consellos prácticos. 
http://www.xunta.es/litoral/
 
34-RECOÑECEMENTO TERRITORIAL.CAMIÑO SANTIAGO(1): CAMIÑO FRANCES
Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe, Xunta de Galicia 

35_ RECOÑECEMENTO TERRITORIAL.CAMIÑO SANTIAGO(2): FISTERRA - MUXIA
Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe, Xunta de Galicia 
36- PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE PIÑOR ( PXOM )
 ANÁLISE DO MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL E FICHAS DE NÚCLEO
OAU Oficina de arquitectura, urbanismo y planificación / Concello de Piñor
37-  LAS RIAS DE GALICIA 
Editorial Mediterráneo, Agedime S.L., Editorial Capital
Foto: Darredor  
38- GRAN ENCICLOPEDIA GALLEGA; APENDICE 2000. TOMOS XXXIII-XXXV

Darredor  www.darredor.com

Comentarios