Patrimonio industrial, Concello de Pontecesures (Pontevedra)

Observamos o Porto e o curioso perfil dun área industrial ó seu carón. Poden verse os restos que se conservan da antiga fábrica de cerámica “La Calera – Cerámica celta” (1923), atopándose na parte posterior da nave uns impresionantes fornos.  
En 1939 aséntase unha fábrica de Leite condensada. Complétase o conxunto cunha “Fábrica de celulosa” na outra beira do río, xa no concello de Padrón, provincia de A Coruña.
O Porto, cuxa construcción inicíase en época romana, convértese na Idade Media no Porto de Iria Flavia.  No  s. XII, en tempos do Bispo Xelmírez, albergou o estaleiro da Armada de Castela. 
A partir do ano 1467, baixo o reinado de Enrique IV,   pasa a ser o único da Ría de Arousa con autorización, por provisión Real, para carga e descarga de sal, posteriormente incluiríanse o tabaco, xofre e pólvora”, entre outros. No s. XIX era uns dos poucos de exportación galegos Hoxe conservanse bo estado os antigos muros de contención e as rampas de botado.
Alfolí de Rentas Estancadas
Paralelamente o porto foise desenvolvendo unha estrutcura urbana de rúas estreitas e pequenas vivendas , típicas mariñeiras, que  danlle  un carácter particular ó Barrio do  Porto.  O auxe económico, que aconteceu no s. XVIII, propiciou a construcción, de man de Carlos IV, dun Almacén ou "Alfolí de Rentas Estancadas".
- Alfolí: almacén de sal
- Rendas estancadas: artigos cuxa venda reservase exclusivamente ó Estado.    Este edificio, a nivel estilístico,  é un bo exemplo da arquitectura civil do Barroco de tempos de Carlos IV. A súa construción foi froito da necesidade dun espazo onde almacenar certos produtos de valor, derivados da actividade comercial (sal, tabaco, pólvora ou o  xofre). Hoxe en día, tamén é coñecido como A Factoría, nome que sigue facendo referencia a súa labor comercial. 
Na fachada principal destacan un escudo dos Borbóns e unha inscrición baixo a cornixa:  LOS ALMACENES DE LA RENTA DEL TABACO CONSTRUÍDOS EN EL AÑO DE MDCCXC REINANDO EL SEÑOR DN CARLOS IV 
        O Coche de pedra
No ano 1985 inaugúrase o monumento conmemorativo “O Coche de Pedra”, unha réplica do primeiro coche a gasolina Renault Freder que circulou por Galicia.  Manuel Castelo presenta, unha réplica en granito, daquel que fora exposto na 1ª e 2ª Feira do Automóbil de Ocasión. Da man de xente do lugar e representados por Eugenio Escudero Lastra e Salvador Sierra Trasande, Pontecesures foi a primeira localidade española en albergar unha feira de automóbiles de ocasión no ano 1925, tomando como exemplo a de Leipzig (Alemaña), unha das máis importantes da época a nivel mundial. Todas as celebradas ata a data en España viñan sendo simplemente mostras de vehículos novos. A raíz do éxito, organizáronse outras similares nos anos 1926, 1950 e 1954. Ó longo das distintas edicións fóronse desenvolvendo outros actos paralelos: Exposición de Industria e Artesanía, Xantar enxebre, etc. Nalgunha ocasión fíxose coincidir coa Festa da Lamprea. 
Ilustracións: María López Bedoya  (sobre deseños de Carlos Maside e Castelao)
 

Comentarios